Služba E-Uživatel

Pouze pro uživatele programu Vzdělávání úředníka.

Slouží k prohlížení a potvrzování údajů o absolvovaných vzdělávání zaměstnanci.

Organizace:
Personální čislo:
Heslo: