Program Správa lidských zdrojů

Základní informace

Program zahrnuje především komplexní vedení a zpracování dat o zaměstnancích. Je optimalizován pro jednoduché hledání a výběr uložených dat a ke komunikaci personálního pracovníka se zaměstnanci.

Kromě zaměstnanců v evidenci dále umožňuje vedení uchazečů o zaměstnání.

V rámci své databáze je možno pracovat s následujícími soubory dat:

 • Kmenová data zaměstnance

  Obsahuje základní pevná data o zaměstnanci jako jména, data narození, adresy, fotografii, kontaktní údaje, zařazení zaměstnance do organizačního diagramu apod.
 • Evidence vzdělávání

  Umožňuje vést a zpracovávat historii a plán vzdělávání zaměstnance. Dokáže tisknout formuláře předepsané zákonem (např. plán vzdělávání úředníka). Zaměstnanci mohou být informováni o blížícím se kurzu pomocí hromadné korespondence nebo kolektivním e-mailem pomocí šablon.
  Pomocí těchto i jiných dat program také tvoří plán vzdělávání, vybírá vhodného kandidáta na vyhlášený post apod.
 • Evidence svěřeného majetku

 • Evidence přiložených dokumentů

  Zde je možno přiložit libovolné potřebné dokumenty (kopie absolvovaných vzdělávání, certifikace, kopie občanského průkazu, doklad o zvýšení platu, zařazení zaměstnance na jiný post, specifikace popisu práce atd.). Program umožňuje snadné otevření dokumentu v přidružené aplikaci.
 • Evidence lékařských prohlídek

  Evidence s možností plánování následujících pravidelných prohlídek.
 • Archiv zaměstnanců

 • a jiné..

Dále program umožňuje další podpůrné funkce:

 • Plánovací kalendář k jednotlivým záznamům v evidencích s možností uložení časované poznámky.
 • Organizační diagram a rozsáhlé práce s ním
 • Nástroj pro hromadné zasílání mailů dle šablony
 • Hromadná korespondence
 • V programu funguje dynamické doplňování jmen a názvů při vyhledání zaměstnance nebo zařazení do střediska (výběr z číselníků).

Některé integrované systémové nástroje:

 • Možnost definování uživatelských práv pro daného uživatele
 • Možnost automatické archivace dat
 • Automatická aktualizace verze z internetu
 • V programu je zabudovaná služba pro automatický import a aktualizaci dat z vašeho stávajícího ekonomického/docházkového či informačního systému. Tudíž nemusíte opouštět váš stávající systém a zadávat data několikrát do různých systémů!
 • a mnoho dalších..

Více se informujte u nás.