Microsoft bussines solution - Navision

Jsme schopni programovat a konfigurovat váš nový nebo stávající systém v Navisionu!

O systému Navision

Je otevřený ERP systém pro komplexní řízení středně velkých podniků, které kladou velký důraz na flexibilitu. Součástí systému jsou standardní moduly pro kompletní zpracování prodeje, nákupu, komunikace s dodavateli, odběrateli apod.

Navision je také především konstruován k zpracování analýz úspěšného obchodu snadno - pomocí vestavěných nástrojů k tomu určených.

Výhoda Navisionu oproti jiným systémům je jeho procesní otevřenost - tedy můžeme upravovat přímo zdrojový kód (logiku programu), abychom podchytily všechny existující specifické procesy v organizaci.

S informačním systémem Navision máme bohaté mnohaleté zkušenosti ať už s úpravou standartního systému o novou firemní logiku, tak s napojením Navisionu na intranetové a internetové obchody.

Více se informujte u nás.