Naše realizované projekty

Provádíme vývoj, vyvinuli, či implementovali jsme naše vlastní případně zavedli aplikace třetích stran. Některé zásadní vám uvádíme:

SEZNAM KLIENTSKÝCH APLIKACÍ

Správa lidských zdrojů

Program zahrnuje komplexní vedení informací o zaměstnanci. Obsahuje základní evidenci stálých údajů o zaměstnanci, další přidružené evidence o vzdělání, vzdělávání, znalostech, svěřeném majetku, evidenci uchazečů o zaměstnání apod. Program obsahuje i nástroj pro tvorbu sestav z evidovaných dat, hromadnou korespondenci, exporty dat pro další zpracování aj..

Vzdělávání úředníka

Specializovaný program pro komfortní vedení a sledování procesu vzdělávání zaměstnance v organizacích státní správy.

SPEKTRUM

Obchodní, prodejní, nabídkový a marketingový systém.

Sklenářství a rámování

Specializovaný program pro resort sklenářství a rámování. Program sestává ze skladového a zakázkového systému. Skladový systém je evidencí materiálu a služeb, zahrnuje aktuální stav materiálu a ceníky služeb. Skladový systém pak navazuje na zakázkový systém, který eviduje seznam zákazníků, zakázek, umožňuje sestavovat jednotlivé položky zakázky. Je schopen vytisknout fakturu, daňový doklad, mailem informovat zákazníka o vyřešení zakázky atd. Kontaktujte nás pro další informace o programu.

Tvorba podnikových informačních systémů na zakázku

Nabízíme naše služby při vývoji systémů dle přesných požadavků klienta. Kontaktujte nás pro další informace.

Zakázkové práce pro Microsoft Bussines Navision

Máme dlouholeté zkušenosti s tvorbou kompletních systémů pro Microsoft Bussines Navision až do verze Navision 5. Stejnětak i navázání tohoto systému na námi vytvořené intranetové aplikace a internetové obchody spolupracující s tímto systémem.

Zakázkové práce pro Microsoft CRM 4.0 a CRM 2011

INTRANETOVÉ A INTERNETOVÉ APLIKACE

Tvorba podnikových informačních systémů na zakázku

Nabízíme naše služby při vývoji systémů dle přesných požadavků klienta. Kontaktujte nás pro další informace.

Tvorba dynamických web stránek

Máme zkušenosti s vytvářením dynamických webových stránek, internetových obchodů a intranetových aplikací, založených na aspx technologii Microsoft Visual Studia. Informujte se u nás.

SPRÁVA SÍTÍ

Správa sítí

Dokážeme místně i vzdáleně spravovat a konfigurovat vaši síť založenou na technologiích Microsoft a Linux. Informujte se více.